Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.edu.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

  Bemutatkozás

  Bemutatkozás

  A Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola bemutatása

  Iskolánk története 1956-ban kezdődött. Az épületet 1956. szeptember 1-jén adták át, amely akkor megyei viszonylatban is egyik legmodernebbnek számított.

  A gyerekek és a felnőttek 2018. október 18-án vehették birtokba a korszerűsített iskolát, amely minden szempontból modern, minden igényt kielégítő csodás helyszíne lett a tanulók és a pedagógusok közös, mindennapi munkájának. Energetikai felújítás keretében megújult megyei TOP pályázati támogatásból. Új hőszigetelt ablakok, kültéri, beltéri ajtók, padozati szigetelés, új padozat került beépítésre, hőszigetelték a falakat is. Minden tanteremben interaktív tábla van, melyet minden nap használnak a pedagógusok és gyerekek egyaránt. Modern számítógépek találhatóak számítástechnika teremben és a nyelvi laborban is. Tabletek is rendelkezésre állnak a tanulók részére bármilyen módszerrel szervezett tanórák levezénylésénél. Egy sikeres EFOP pályázati támogatásból – amelyet a Szombathelyi Tankerületi Központ nyert el - megújult a tető, a villanyhálózat, az emeleti folyosó burkolata, a sportudvar. Az iskolaudvaron Tündérkert, sportudvar füves pályával, futókörrel, játszóudvar, bitumenes sportpálya, udvari sport és fejlesztőeszközök, padok, 68 m hosszú ugróiskola, fedett kiülők, magaságyás találhatók, amelyeket pályázati támogatásból tudta az előző intézményvezető sok szervezőmunkával megvalósítani, beszerezni. Az iskola előudvara egy nagyon szépen gondozott kert különféle díszfákkal, bokrokkal évelő és egynyári növényekkel, kőkaspókkal, térköves közlekedőkkel, parkolóval. Várépítő, EFOP pályázatokból, sok-sok szülői segítséggel sikerült ilyen széppé varázsolni. Az alsó folyosó falait mesefigurák, mesejelenetek festményei borítják, melyeket a technikai dolgozóink és egy korábbi Erzsébet-tábori program keretében volt tanítványaink festettek. Igényes, szép, inspiráló a tanulói környezet az épületben és az iskola udvarán is.

  Nagy érdeme a helyi és a felvételi körzetbe tartozó önkormányzatoknak, hogy iskolájukat évtizedekig fenntartották, biztosították a környező falvak gyermekeinek a néhány kilométerre, vagy helyben megvalósuló alapszintű oktatást. Kevés olyan kis lélekszámú község van Magyarországon, ahol működik még iskola. Tanulóink Csehimindszentről, Csehiből, Csipkerekről, Mikosszéplakról, Bérbaltavárról, Nagytilajból és Hosszúperesztegről járnak az iskolába. 2016-tól iskolánk a Szombathelyi Tankerületi Központ egyik intézménye. Megköszönjük az eddigi és a jövőbeni támogatásukat, segítségüket.

  Az iskola szakmai munkája:

  Az iskolában a helyi pedagógiai programunk alapján folyik a nevelés és az oktatás. Kiemelt szerepet kap a magyar nyelv és irodalom / szövegértés, a matematika oktatása, valamint a továbbtanulásra való felkészítés, a sajátos nevelési igényű, BTMN-es tanulók fejlesztése, tehetséggondozás és versenyekre való felkészítés. Mindenki számára biztosított az informatika alapjainak elsajátítása. A tanulók német nyelvi oktatásban részesülnek.

  A szabadidő hatékony eltöltésére különböző sport és kulturális tevékenységet kínál intézményünk. A tanórán kívüli programokon, iskolán kívüli egyéb segítő programokon a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek rész.  A 6. órákban a Komplex Alapprogram keretében alprogrami foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók: Testmozgás alapú alprogram, Logika alapú alprogram, Digitális alapú alprogram, Művészet alapú alprogram, Életgyakorlat alapú alprogram. A választható foglalkozások között szerepel: túra, tömegsport, háztartástan, kézműves, táblajátékok, hagyományőrző szakkör. A diákok tanóra keretei között részesülnek a hit-és erkölcstan, illetve erkölcstan oktatásban.

  „A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.”

  (Gárdonyi Géza)

  Iskolánkra jellemző egy sajátos hangulat, ahol emberség, szeretet, elfogadás, segítés a jellemző. Jelenleg 13 pedagógus tanít főállásban iskolánkban.  A kémia és technika és tervezés tantárgyat óraadó kolléganő tanítja. A pedagógusok végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak. A kollégák döntő többsége már hosszú ideje dolgozik az intézményben, nagy a helyi tapasztalatuk. Mindennapi tevékenységüket áthatja a hivatástudat, a minőségi munkavégzés, az innovációk napi szintű gyakorlása mellett a helyi hagyományok, „gyökereink” tisztelete, továbbvitele.  Az iskolában 11. éve működik alsós munkaközösség. Munkánkat segíti gyógypedagógus, logopédus, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyógytestnevelő kolléga.

  Nem szakos pedagógus tanítja a következő tantárgyakat: informatika, fizika, vizuális kultúra, ének-zene. Iskolánk pedagógusainak szakmai felkészültségét a kistérségi, megyei és az országos versenyeken elért eredmények is alátámasztják. A nevelőtestület tagjairól elmondható, hogy szeretik, tisztelik egymást. Segítőkészek egymással, bárki számíthat a másikra bármiben.  

   Iskolatitkárunk felbecsülhetetlen, nagy szakmai tudása, önzetlen, segítőkész munkája nélkül nehezen működne iskolánk. Napi munkánkat segíti 3 fős technikai személyzet. Köszönettel tartozunk, hogy napi feladatuk ellátása által tiszta, fertőtlenített, igényes környezetet biztosítanak számunkra. Gondnokunk lelkiismeretes munkája is nélkülözhetetlen az intézményben.

  Szülők szervezete osztályonként működő, a szülők által választott közösség, amelynek iskolai szintű küldöttei vannak. A szülőkkel napi kapcsolatban állunk, mert csak közösen tudjuk az iskolai élet, a tanulás feltételeit, nyugalmát biztosítani.

  A Diákönkormányzatot az osztályok diákképviselői alkotják és a segítő pedagógus. Munkaterv alapján végzik feladatukat, gazdagítva az iskola programkínálatát.

  Az országos kompetenciamérésen az eredményeink általában a státuszunknak megfelelő. Tanulmányi versenyeken iskolánk tanulói mindig jól szerepelnek. Megyei versenyekre jutnak be és ott megállják a helyüket. A Herman Ottó természetismeret versenynek iskolánkban nagy hagyománya van és dicső múltja. Tanulóink minden évben részt vehetnek a budapesti országos megmérettetésen, ahol nem egy esetben az első helyezést szerezték meg. Kistérségi, megyei és országos vers- és prózamondó versenyeken minden évben előkelő helyezést érnek el az irodalomban tehetséges tanítványaink. Gyógypedagógusunk is évek óta sikeresen szerepel SNI-s tanítványaival szépíró és egyéb tantárgyi tanulmányi versenyen.

   Mindent megteszünk, hogy iskolánkba írassák a környék három óvodájából a gyermekeket. Manótanodát tartunk a második félévben minden hónapban egy délután a nagycsoportos ovisoknak, melyre az óvónők kísérik őket. Nyílt napra hívjuk április elején a leendő elsőket, szüleiket. Ekkor a leendő tanító nénijük tart játékos bemutató foglalkozást a nagycsoportos ovisoknak. Augusztus végén pedig Manótáborba hívjuk és várjuk az iskolába íratott elsősöket. A családias, csendes környezet, a nagy zöld övezet, a „Manótanoda”, nyár végén a „Manótábor”, mind a félelem-, a szorongásmentes iskolába szoktatást teszik lehetővé, ami az iskolás évek meghatározó alapja. 

  A modern iskola fő feladata a tanítványok személyiségének sokoldalú fejlesztése mellett, egyéni bánásmód alkalmazásával felfedezni/felfedeztetni, hogy ő mire hívatott. Iskolánkban integrált oktatás folyik, minden tanítvány megkapja a képességei fejlődéséhez szükséges szakmai segítséget. A pedagógusok diákjaikat az életre, valós társadalmi igényekre, kihívásokra készítik fel, a mindennapokban használható tudással vértezik fel őket. Valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben, és szorgalommal, tanulással bármit elérhet.

  A közösség fejlesztése azonban ugyanolyan fontos, mint az egyéni képességek kibontakoztatása, hiszen nem egyedül vagyunk a világban. A KIP és a KAP módszerek, programok évekkel ezelőtti – Vas megyében elsőként - bevezetésével sokat tettünk a közösségek fejlődésével kapcsolatban is. A csoportmunkák folyamán mindenkinek ki kell vennie részét a nyílt végű feladatok elvégzésében, segítséget kérhetnek társaiktól, szerepeknek való megfelelést gyakorolhatnak, szabadon kommunikálhatnak egymással, hiszen a cél egy megadott időintervallumon belül egy csoportfeladat teljesítése. Normák, amelyeket minden tanítványunk megtanul a KIP-es órák alkalmaival: 1. Joga van bárkinek segítséget kérni és kapni a társaktól.  2. Segíts a másiknak, de ne végezd el a feladatát. 3. Mindig fejezd be a feladatodat. 4. A munkavégzés után rendet kell rakni magad után. 5. Teljesítsd a csoportban a kijelölt szerepedet. Mint egy jól működő munkahelyen… A pedagógusok és tanulók közös műhelymunkája folyik minden évfolyamon. A magatartási és egyéb problémákat még „azon melegében” igyekszünk megoldani, elintézni.

              A gazdag programkínálattal megteremtjük a feltételeit annak, hogy tanulóink minden lehetőséghez hozzájussanak ugyanúgy, mint a városi iskolákban. Az eszközeink tárát, az iskolai környezetet fejlesztjük beszerzésekkel. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy ez meg is valósuljon. 

  „Bármelyik iskola válhat olyan hellyé, amelybe kreatívan gondolkodó, mohón kíváncsi, gyorsan és felelősségteljesen tanuló diákok járnak, amelyben a tanárok élvezik a munkájukat és diákjaikkal való együttlétet, ahol magas a morális mérce, és ahová mind a diákok, mind a tanárok szeretnek járni.”

  (Carl Rogers)

   

  Csehimindszent, 2023. szeptember 1.

  Fehér Beatrix

  igazgató

  Hasznos linkek

  Edunet (Tananyag-fejlesztési Alapítvány)
  TTE (Történelemtanárok Egylete)
  Dráma (Magyar Drámapedagógiai Társaság)
  KTEP (Könyvtárostanárok Egyesülete)
  Ökoiskola
  Parlament
  MÁV menetrend
  Volán

  Hasznos linkek

  TANINFORM
  KIR (Oktatási Hivatal)
  https://sek.elte.hu/srpszkk (ELTE Savaria Egyetemi Központ - Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
  E-tanárikar
  ECDL
  Osztályfőnök
  MPT (Magyar Pedagógiai Társaság)
  MTT (Magyar Tehetséggondozó Társaság)

  Letöltések