Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.edu.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

  Bemutatkozás

  A Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola bemutatása:

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt, legmodernebb iskolájaként mutatták be. Ma ez már múlt idő, de reménykedünk benne, hogy lesz még hasonló tudósítás iskolánkról.
  Nagy érdeme a helyi és a felvételi körzetbe tartozó önkormányzatoknak, hogy iskolájukat fenntartották, biztosították a környező falvak gyermekeinek a néhány kilométerre, vagy helyben megvalósuló alapszintű oktatást. Kevés olyan kis lélekszámú község van Magyarországon, ahol működik még iskola. A szomszédos községekre is értem ezt, mert ez az iskola az övék is.

  Intézményünkbe járó tanulók a Vasi Hegyháton élnek. A vidékre jellemző a magas munkanélküliség, a minimális munkalehetőség a körzetben, alacsony munkabérek. Ez a tény meghatározza a családok életét, a tanulók lehetőségeit. A 77 tanuló jelentős része hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Ez a tény meghatározza az intézményben folyó pedagógiai munkát.

  Iskolánk felvételi körzetében élő családok jelentős részére jellemző, hogy a tanulók szocializációját nem tudják biztosítani. Az óvodában kezdődik csak el ez a folyamat, de sokszor a nyolc-tíz év alatt sem küzdhető le az a hátrány, amit a gyerekek „útravalónak” az élethez kapnak. Ezért az egyik fő célunknak azt tartjuk, hogy esélyt adjunk az esélyteleneknek, ne termelődjön újra körükben szüleik munkanélkülisége.

  Mit tudunk ennek érdekében tenni? Kötelesség-, felelősségtudatot alakítunk ki bennük, sok olyan programot, lehetőséget biztosítunk, amelyeket szüleiktől nem kaphatnak meg, hogy majd a továbbtanulásban, a munka világában megállják a helyüket. Az igazolatlan órák számát sikerült lecsökkentenünk, a középiskolából egyre kevesebb a lemorzsolódás, egyre többen szereznek szakmát. A családok másik részére az odafigyelés, segítés, szeretet jellemző.

  A szülőkkel napi kapcsolatban állunk, mert csak közösen tudjuk az iskolai élet, a tanulás feltételeit, nyugalmát biztosítani.
  Iskolánkra jellemző egy sajátos hangulat, ahol emberség, szeretet, elfogadás, segítés a jellemző. Itt nem hangzik el soha, hogy nem érek rá. Itt mindig van idő a gyerekre, tanórán kívül is. Ha színházba, moziba, vagy kirándulásra visszük a tanulókat még soha nem vallottunk velük szégyent a magatartásuk miatt.

  Az iskola szakmai munkája:

  Iskolánkban a tanulók heterogén összetételéből adódóan differenciálással tudjuk elérni a tanulók egyéni fejlesztését. Mivel az osztálylétszámok nem magasak, így minden tanulóra tudunk figyelni, tudjuk segíteni, vagy éppen plusz feladatokkal az egyéni képességeit kibontakoztatni. Alkalmazzuk a csoportmunkát, a kooperatív módszert, a párokban való ismeretszerzést, de az egyéni munkát, egyéni kutatómunkát is. Valljuk, hogy minden tanuló valamely területen tehetséges, csak azt közösen meg kell találnunk.

  Az országos kompetencia-mérésen az eredményeink mindig a státuszunknak megfelelő.
  Tanulmányi versenyeken iskolánk tanulói mindig jól szerepelnek. Megyei versenyekre jutnak be és ott megállják a helyüket. A Herman Ottó természetismeret versenynek iskolánkban nagy hagyománya van és dicső múltja. Tanulóink minden évben részt vehetnek a budapesti országos megmérettetésen, ahol nem egy esetben az első helyezést szerzik meg (ez már négyszer fordult elő!).

  A 2016/2017. tanévben ünnepeljük a 60. tanévet egy hosszú programsorozattal.

  Az állatvédő programunk is kiemelt figyelmet érdemel, mert a tanulók az állatokra való odafigyelésen túl a német nyelvet gyakorolhatják, rajzolnak rajzlapra és aszfaltra, kutyaházakat készítenek szakember irányításával. Ezt a bécsi székhelyű PAT állatvédő egyesület segítségével tudjuk megvalósítani, akinek a vezetőjével már közel tíz éves lesz a kapcsolata az iskolának.

  A családias, csendes környezet, a nagy zöld övezet, a „Manótanoda”, nyár végén a „Manó-tábor”, mind a félelem-, a szorongás-mentes iskolába szoktatást teszik lehetővé, ami az iskolás évek meghatározó alapja. Ugyanakkor, azoktól a tanulóktól megválunk, akik az iskola házirendjét nem tartják be.

  Személyi- tárgyi feltételek:

  Tantestületünket 12 pedagógus alkotja. 3 fő személyzet segíti a napi feladatok ellátását. Az állami fenntartás óta iskolánkban szinte 100%-os a szakos ellátás, ami nagy előrelépés az elmúlt évekhez képest. Fejlesztő pedagógus foglalkozik a BTM-es tanulókkal, gyógypedagógus az SNI-sekkel, logopédus a beszédhibásokkal.

  Tanulóink a tanórai foglalkozások után 16 óráig különféle szakkörökön vehetnek részt a napközis foglalkozásokon kívül. Melyek ezek? Hagyományőrző, kézműves, dráma, túra, matematika, német, angol, társastánc, tömegsport, háztartástan szakkör, énekkar, valamint matematika középiskolai előkészítő. Ezeken kívül, minden tantárgyból tartunk felzárkóztató foglalkozásokat, versenyekre való felkészüléseket.
  Programjainkat színesíti még, a most kezdett testvériskolai projektünkön kívül, az úszásoktatás, az Erzsébet program keretében megpályázott több osztálykirándulás, budapesti szakmasztár rendezvény, többféle nyári tábor.

  Az alapvető tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Számítógépparkunk megújult. Rendelkezünk laptopokkal, projektorral, az egész iskolát átfogó Wifi- hálózattal, hangosításhoz szükséges erősítővel, hangfalakkal, interaktív táblákkal, televíziókkal. 


  A gazdag programkínálattal megteremtjük a feltételeit annak, hogy tanulóink minden lehetőséghez hozzájussanak ugyanúgy, mint a városi iskolákban. Az eszközeink tárát, az iskolai környezetet kell még fejlesztenünk felújításokkal, beszerzésekkel. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy ez meg is valósuljon. 

  A 2016-2017-es  tanévben az átszervezett rendszerben a KLIK Szombathelyi Tankerületéhez tartozik iskolánk. Eddig a Vasvári Tankerülethez tartoztunk, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem segítségüket és támogatásukat.


  Csehimindszent, 2016. szeptember 12.

  László Jánosné
  igazgató

   

  Hasznos linkek

  Edunet (Tananyag-fejlesztési Alapítvány)
  TTE (Történelemtanárok Egylete)
  ME (Magyartanárok Egyesülete)
  Dráma (Magyar Drámapedagógiai Társaság)
  KTEP (Könyvtárostanárok Egyesülete)
  Ökoiskola
  Parlament
  MÁV menetrend
  Volán

  Hasznos linkek

  TANINFORM
  KIR (Oktatási Hivatal)
  NYME PSZK (Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
  E-tanárikar
  ECDL
  EEM (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
  Osztályfőnök
  MPT (Magyar Pedagógiai Társaság)
  MTT (Magyar Tehetséggondozó Társaság)

  Letöltések