Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.edu.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

  Diákönkormányzat

   

  D I Á K Ö N K O R M Á N Y Z A T

  M U N K A T E R V

  2022/2023.

   Törvényi háttér

  A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

  1. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat
  2. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.

  (2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.

  (3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.

  (4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

  a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,

  b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

  c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

  d) a házirend elfogadása előtt.

   

  (5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési központban működő diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

   

  Különösen fontosnak tartom, hogy a DÖK-tagokkal olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amely segítségével minden tanulónkhoz eljuthatnak azok az ismeretek, lehetőségek, melyek a napi iskolai életüket befolyásolják.

  Érezzék magukénak az iskolát, mely lassan sokuk számára első nevelési színhellyé válik.

  Vigyázzanak egymásra és az anyagi értékekre.

  Olyan kötetlen programok szervezését tervezem, melyeket a gyerekek szeretnének, és részt is vennének a lebonyolításban.

  Hónap

  Nap

  Esemény

  2022. szeptember

  6.

  6.

  15.

  21.

  24.

  26.

   

  28.

   

  30.

  Műanyag flakonok és papírgyűjtési éves akció meghirdetése.

  Diákönkormányzati közgyűlés, képviselők választása

  Közgyűlés: Diákönkormányzat Munkatervének ismertetése

  TESZEDD országos szemétszedési akcióhoz csatlakozás

  Aszfaltrajz-verseny meghirdetése a Természet védelme

  A Világ Legnagyobb Tanórája: a tudatos táplálkozás

  A népmese napja

  - népmesék olvasása

  - népmesék kivetítése, diafilm változat

  A Magyar Diáksport Napon való részvétel

  2022. október

   4.  

   

   

  11.

  18.

  21.

  28.

   

  Diák-közgyűlés

  „Szemét őrjárat megszervezése” alsó és felső tagozaton.

  Népi játékok napja

  Világgyalogló Nap

  Pályaorientációs nap

  Takarékossági világnap

  „Tök jó nap”

  Dísztökből lámpások készítése – Halloween

  2022. november

  11.

  Márton napi lampionos felvonulás

  2022. december

  1.

  3.

   

  5.

  6.

  17.

  21.

  Drámajáték napja

  Konfliktuskezelés a közösségben

  Adventi koszorúk, ajándékok, díszek készítése, közös gyertyagyújtás

  Adventi készülődés az Adventi Vásárra

  Mikulás-délután

  Karácsonyi vásár

  Iskolai karácsony

  2023. január

  20.

  21.

  Táblajáték házi verseny

  A Magyar Kultúra Napja, közös versmondás

  2023. február

  1.

  14.

  21.

  25.

  A köztársaság napja

  Egészség témahét

  Tantermi közösségfejlesztő játékok

  Táblajáték területi bajnokság

  Húshagyókeddi farsangi délután

  2023. március

  6-10.

  8.

  14.

  14.

  21.

  24.

  31.

  Pénz témahét

  Nőnap ünneplése az osztályokban

  Valentin nap

  A tavasz virágai

  A tantermek tavaszi díszítése

  Csillag születik

  Böjti ételek receptverseny

  2023. április

  1.

   

  4.

   

  25.

   

  28.

  Bolondos délután

  A költészet napja

  Nyusziváró délutánok

  Digitális témahét

  Családi témahét, anyák napi ajándékkészítés, anyák napi versek, dalok

  Anyák napja

  Tavaszi papírgyűjtés, elektronikai hulladék gyűjtése

  2023. május

  2.

  10.

   

  26.

  Kihívás napja

  Iskolai gyermeknapi délutánok

  Madarak és fák napja

  Családi és sportnap

  2023. június

  2.

  5.

  6.

  9.

  Pedagógus nap

  Nemzeti Összetartozás Napja

  Diáknap, Diák-közgyűlés

  Tanulmányi kirándulások


     
  Sportprogramok a DSK-val közösen. Foci délután ( régi tanítványok, az iskola tanulói felnőttek), Fa-kupa,( az iskola tanulóival), a falvak körbefutása, asztalitenisz felállítása, bajnokságok.

  Iskolaújság, és az iskola web-oldalának az elindítása, gondozása, szerkesztése.

  Környezettudatosságra nevelő programok a háztartástan és a környezetvédő szakkörrel közösen, használt elemek, PET palackok, papír gyűjtése, szemétszedési akciók.

  Nem konkrét dátumhoz kötött teendők:

  1. A Házirendben foglaltak érvényesítése
  2. Tisztasági verseny folyamatos értékelése
  3. Rendszeres találkozó az iskola vezetésével
  4. Osztályok közötti testvérkapcsolatok kiépítése
  5. Szervezési és működési szabályzat esetleges megújítása

  A DÖK feladata különösen:

  • Érdekképviselet
  • Közösségépítés, a „kirekesztettség” megelőzése
  • A szabadidő hasznos eltöltésére példaadás, programszervezés
  • Megoldáskeresés mindennemű problémára
  • Játéktevékenység biztosítása
  • A közös élményekben rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázása
  • Együttműködés, párbeszéd (szülő-gyermek-pedagógus)

   

  Csehimindszent, 2022. szept. 6.

   

  A Diákönkormányzat elnöke: Velladics Emma

  Helyettes: Sipos Réka

  A Diákönkormányzat tagjai:

  1.o. Tóth Gréta, Fodor Donát

  2.o. Veidinger Áron, Simon Kornél

  3.o. Velladics Dóra, Dóka Alíz

  4.o. Pálóczi Gréta, Lazáry Zóra

  5.o. Hemella Csenge, Horváth Ármin

  6.o. Velladics Ádám, Dremmel Sarolt

  7.o. Hetényi Kevin, Horváth Maja

  8.o. Sipos Réka, Velladics Emma

   

  Hasznos linkek

  Edunet (Tananyag-fejlesztési Alapítvány)
  TTE (Történelemtanárok Egylete)
  ME (Magyartanárok Egyesülete)
  Dráma (Magyar Drámapedagógiai Társaság)
  KTEP (Könyvtárostanárok Egyesülete)
  Ökoiskola
  Parlament
  MÁV menetrend
  Volán

  Hasznos linkek

  TANINFORM
  KIR (Oktatási Hivatal)
  NYME PSZK (Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
  E-tanárikar
  ECDL
  EEM (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
  Osztályfőnök
  MPT (Magyar Pedagógiai Társaság)
  MTT (Magyar Tehetséggondozó Társaság)

  Letöltések