Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.edu.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

  KARÁCSONY

  Az utolsó tanítási napon vidám, ugyanakkor megható, szeretetteljes karácsonyi műsorban volt részünk.

  Az iskolai ünnepség keretében minden tanulónk egyéni karácsonyi ajándékot kapott.

  A délelőtt folyamán osztályfőnökeikkel együtt karácsonyoztak a gyerekek.

  Békés, szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag új esztendőt

  kívánunk iskolánk minden diákjának és családjaiknak!

   

                             Tisztelt Látogató!

  Az emberi erőforrások minisztere határozatot adott ki (29/2021. (XI. 19. ) sz. határozat) a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről, amelyben foglaltak szerint 2021. december 1-től visszavonásig a köznevelési intézményekben kötelező ellenőrizni a védettségi igazolvány (vagy azzal egyenértékű dokumentum) meglétét azon belépő esetében, akik nem tartoznak a határozat által megjelölt kivételek közé.

  (Ellenőrzés alá nem tartozó személyek: az intézményben foglalkoztatottak, a tanulói jogviszonnyal rendelkezők, az intézményben nevelési-oktatási tevékenységet végzők, továbbá akik rendkívüli esemény következményeinek elhárítása céljából érkeznek az intézménybe. Az intézmény tanulóit egy szülő az intézmény bejáratáig kísérheti.)

  Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja velünk megosztani az Ön védettségére vonatkozó adatokat, nem léphet be az Intézménybe! Amennyiben Ön a belépés mellett dönt, kérjük, készítse elő védettségét igazoló dokumentumait (védettségi igazolványát vagy azzal egyenértékű igazolásait) és ahhoz kapcsolódó személyazonosító okmányát!

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat csak és kizárólag az ellenőrzés során, szemrevételezéssel kezeljük. Nem rögzítjük és nem tároljuk azokat.

  Megértését és együttműködését köszönjük!

   

   

   

  Tisztelt Szülők!

  Az újabb veszélyhelyzeti rendelkezések értelmében 2021. november 8-tól az iskolában a közösségi terekben (folyosó, aula, étkező) kötelező a maszk viselése. Kérjük figyeljenek, hogy a gyermekeknél legyen maszk!

  Záró beszámoló

   

  A Szombathelyi Tankerületi Központ az EFOP-3.3.5-19-2020-0042 támogatott, Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szombathelyi Tankerülethez tartozó oktatási intézményekben címmel valósította meg.

  Iskolánk is csatlakozott a pályázati felhíváshoz. Gyors szervezést igényelt az előkészítés, mert kevés idő állt rendelkezésünkre.

  Legelőször minden vezető és megvalósító pedagógusnak online képzésen kellett részt venni, majd egy programtervet kidolgozni. Bentlakásos és napközis tábor formában terveztük a két tábort 35 és 55 tanulóval. Választott témamoduljaink voltak a Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés, Nomád kaland.

  A bentlakásos táborunkat Parádon a Kaland-Vár Ifjúsági Tábor és Oktatóközpont (3240 Parád, Kossuth Lajos u. 376)táborhelyén valósítottuk meg 2021.06.21 - 2021.06.27-ig.

  A hátrányos helyzetű tanulók aránya is magas volt a bentlakásos táborunkban. A szülőknek segítséget jelentettek ezek az informális programok, a gyerekeknek pedig egy életre szóló élményt. Ezt meg is fogalmazta az egyik harmadikos kisfiú: „A szüleim még soha nem jártak a Kékesen, meg Parádon. Azt mondták lehet, hogy én sem jutnék el soha, ezért jelentkezzek csak a táborba.” A nehéz szociális körülmények között élő, köztük roma gyermekek kirekesztődésének felszámolása érdekében szükségesek a közös élmények, a tanórán kívüli szabadidős és kompetencia fejlesztő foglalkozások szervezése. Ez is nagyon jól megvalósult.

  Jártunk a Kékesen, Galyatetőn az első nap. A további napokon nagyon színes, élménydús programban lehetett része a tanulóknak: interaktív érzékenyítő tréning, drámajáték foglalkozás, Cifraistálló meglátogatása, éjszakai túra, bátorságpróba, Ilona–völgyi túra túravezetés, ásványgyűjtés, kincsvadászat, Parádsasvár – Üvegmanufaktúra, Kristálymúzeum, üvegcsiszoló látogatása, tanösvényParádon, vízibombák gyártása és használata, karaoke, búcsúest, játékos, vidám feladatokkal, Sirok vára, -   Eger vára és a város.

  A diákok a program lezárásakor szinte nem tudtak egy megnevezéssel válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik program volt a legnagyobb élmény számukra.

  Napközis tábort helyben szerveztünk a 26. héten, 55 tanuló részvételével valósítottuk meg az informális, nem formális képzéseket, programokat

  Változatos, élményt nyújtó, informális tanulási lehetőséget adó programok valósultak meg naponta minden nap mind bentlakásos, mind napközis keretben.

  A más szektorbeli szervezetek olyan tanórán kívüli programokat biztosítottak a diákoknak, amelyek hozzájárultak kompetenciáik növeléséhez, látókörük szélesítéséhez.

   

  Az interaktív fejlesztő foglalkozások – táncház, drámajátékos -, pályaorientációs-, érzékenyítő foglalkozások, Katus Attila, Aerobis Fitnes, beavató színház mind hozzájárultak a bevont diákok személyiségfejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításához. A külső előadók, foglalkozásvezetők beszélgettek a tanulókkal és mindegyik arra bíztatta őket, hogy tanuljanak, keressék és találják meg az életükben a boldogulásuk kulcsát.

  Felszínre hozták a foglalkozások a bennük rejlő kreativitást, növelték önbizalmukat, a kapcsolat teremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük javult, aktivitásuk, motiváltságuk növekedett. A pedagógusokkal közösen átélt események, alkalmak, programok a továbbiakban is segítik a motiválást, az önkifejezést, a személyiségük fejlesztését.

  A külső helyszínekre szervezett programok által kitágult a világ azoknak a gyerekeknek, akik még a falvak határát sem nagyon hagyják el. Ezek a „kirándulások” tapasztalatszerzésre adtak lehetőséget, amelyeket tanulmányaik során is felhasználhatnak.

  A programok hatására a résztvevő 90 tanuló társas és kommunikációs kompetenciái fejlődtek, új barátokra találtak, új szociális készségeket sajátítottak el, új társas, közösségi kapcsolatokat alakítottak ki.

  A projekt során megvalósított programok, tematikus foglalkozások illeszkedtek a szakmai tervben megfogalmazott fejlesztési célokhoz, amelyek illeszkednek a felhívás céljaihoz.

  A megvalósított programok minden eleme hozzájárult a gyerekek élethosszig tartó tanulás szemléletének a kialakításához, erősítéséhez. Ezek pedig hosszú távon hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

  A szakmai tervet maximálisan teljesítettük. A pedagógusok kreativitása megmutatkozott a Csodaszarvas Közösségi Program internetes oldalán ajánlott programok tartalommal, élménnyel, informális, nem formális tanulási lehetőségekkel való megtöltésében, kibővítésében. Figyelembe vették a gyerekek életkori sajátosságait, szükségleteiket. A nagy melegben párakaput csináltak például vízi bombákkal.

  Elismerésem minden pedagógusnak, mert a tanév végi fáradtságot legyűrve, képesek voltak lelkesen a diákokat motiválva újszerű, érdekes tanulási lehetőségeket kitalálni a gyerekeknek. Egy táborban a pedagógussal a gyerekek egészen más kapcsolatba kerülnek, mint tanórákon. A szervezeti hálózat, a kapcsolati rendszer is fejlődik az ehhez hasonló programok, táborok által.

  Köszönjük a támogatónak a lehetőséget és a segítséget!

   

  Szombathely, 2021. 10. 19.

   

                                                                                                       László Jánosné

                                                                                                       szakmai vezető

  Királyok könyve

  A szombathelyi Mesebolt Bábszínház október 19-én az Árpád-házi királyokról szóló előadássorozatának egyik részét mutatta be iskolánkban Történetek Kun Lászlóról címmel. A sorozat a történelem tanításához kapcsolódik, a magyar történelem egyik legfontosabb időszakát mutatja be. Bábszínházi eszközökkel teszi a gyerekek számára átélhetővé a korszak eseményeit, döntéseit. A Kun Lászlóról szóló előadás során a tanulók feleleveníthették a korábban tanultakat, új ismeretekkel  és egy igazán rendhagyó történelemóra élményével gazdagodtak.                                                                        

  2021. október 12-én iskolánkban rendhagyó irodalomórát tartott az 5. és 6. évfolyam számára Devecseri Zoltán, Baka Györgyi és Büki Attila. Mindhárman költők és jól ismerték Nagy Gáspárt, így az óra címe: „Gondolatok Nagy Gáspárról” volt.

  Meséltek Nagy Gáspárral kapcsolatos élményeikről, saját költészetükről. Hallhatták a diákok Nagy Gáspár néhány versét Baka Györgyi előadásában. A költők saját verseikből is tolmácsoltak. A tanulók érdekes, jól átgondolt kérdéseket tettek fel. Élmény volt mindenkinek a jelenlévők közül a rendhagyó irodalomóra.

  Köszönjük Gergye Rezső, a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ igazgatójának közreműködését, amely lehetővé tette, hogy iskolánkat választották a költők.

   

   

  A Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola az ÉLMÉNYSULI  cím megújítása pályázat  kritériumainak  sikeresen megfelelt. Ennek elismeréseként iskolánk oklevelet kapott, a 2021/22-es tanévben továbbra is  jogosult az Élménysuli logójának használatára.

   

  Tanévnyitó ünnepség

  Iskolánkban a tanévnyitó ünnepség 2021. augusztus 31-én, kedden 17 órakor lesz.

  A tankönyveket az ünnepség után és másnap, szeptember 1-én lehet átvenni,

  amit a szülőnek, gondviselőnek aláírásával igazolnia kell.

  A tanítás szeptember 1-én kezdődik.

   

   

   

                                    MEGHÍVÓ

                          Kedves Leendő Elsősünk!

        Szeretettel hívunk és várunk Téged szüleiddel együtt

      a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskolába 

             2021. augusztus 30-án /hétfőn/ 8-tól 12 –ig

                                Manótáborunkba!

  Megismerkedhetsz az iskolával, osztálytársaiddal, tanító nénikkel.

  Részt vehetsz játékos foglalkozásokon, kipróbálhatod a suli

  rollerjeit, fejlesztő játékait, sportszereit, az interaktív táblát.

                               Várunk szeretettel!

   

   

         Útjaink százfelé válnak,
     De szívünk egy célért dobog,
   Nekivágunk a küzdelmes mának,
  És épít karunk egy szebb holnapot…
                                (Arany János)

  Iskolánk ballagási és tanévzáró ünnepségét 2021. június 19-én szombaton 17 órakor tartjuk.

  Hasznos linkek

  Edunet (Tananyag-fejlesztési Alapítvány)
  TTE (Történelemtanárok Egylete)
  Dráma (Magyar Drámapedagógiai Társaság)
  KTEP (Könyvtárostanárok Egyesülete)
  Ökoiskola
  Parlament
  MÁV menetrend
  Volán

  Hasznos linkek

  TANINFORM
  KIR (Oktatási Hivatal)
  https://sek.elte.hu/srpszkk (ELTE Savaria Egyetemi Központ - Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
  E-tanárikar
  ECDL
  Osztályfőnök
  MPT (Magyar Pedagógiai Társaság)
  MTT (Magyar Tehetséggondozó Társaság)

  Letöltések